SUBKONTO

Pomagamy zmieniać teraźniejszość

W ramach naszych działań na rzecz grup marginalizowanych skupiamy wokół siebie rodziny borykające się z niepełnosprawnością swoich członków rodziny, w szczególności dzieci.

Niepełnosprawność nie oznacza wykluczenia

Co to jest subkonto?

Dla Kogo?

To narzędzie, umożliwiające gromadzenie środków pieniężnych pochodzących z różnych źródeł – darowizn, 1,5% podatku, zbiórek prowadzonych w wybranych portalach internetowych.

Zebrane fundusze możesz przeznaczyć na pokrycie potrzeb Twojego dziecka związanych z jego dysfunkcjami.

Zapraszamy do założenia subkonta osoby z niepełnosprawnością lub przewlekle chore bez względu na wiek i posiadane schorzenie. W przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych, subkonto mogą założyć rodzice bądź opiekunowie prawni.

Jesteś zainteresowana?
zainteresowany?
Napisz do nas!

email: subkonto@tourdefundacja.pl