O Fundacji

Fundacja „Tour de Fundacja- akcja charytatywna” formalnie została zarejestrowana w styczniu 2017 r.
Nasza nazwa nawiązuje do naszej głównej aktywności- rowerowej a jednocześnie działalności charytatywnej. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na zasadzie non-profit.

Tour de Fundacja jest niewielką organizacją pozarządową o wielkiej mocy! Pomagamy zmieniać teraźniejszość m.in. poprzez organizację wakacyjnej rehabilitacji dla dzieci z niepełnosprawnościami połączoną z hipoterapią i dogoterapią. Nade wszystko kochamy rowery, promujemy zrównoważoną mobilność oraz organizujemy charytatywne wyprawy rowerowe dla małych i dużych. Biorąc udział w wyprawach rowerowych Tour de Fundacja wszyscy są zwycięzcami. Chcemy poprzez aktywność rowerową pokonywać własne słabości, pokazywać, iż „chcieć to móc”, przełamywać swoje osobiste bariery, zachęcać do aktywnego spędzania czasu (także przez osoby niepełnosprawne), promować turystykę rowerową. Naszej wizji przyświeca również idea budowania społeczeństwa odpowiedzialnego, zaangażowanego i świadomego potrzeb innych/ słabszych, dlatego naszą aktywność i wysiłek fizyczny przekuwamy na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci.

 

ZARZĄD FUNDACJI

MONIKA SZPRYNGIEL Prezes Zarządu
PAWEŁ SZPRYNGIEL Wiceprezes Zarządu
Maciej Sobczyński Przewodniczący
Wojciech Sawicki Członek Rady
Dorota Zielińska Członkini Rady

Nasze sprawozdania dostępne są w bazie NIW