*Wasza darowizna przekazana na konto naszej Fundacji (na podstawie potwierdzenia przelewu bankowego) w świetle obowiązującego prawa podatkowego, umożliwia Wam:
  • w przypadku osób fizycznych, skorzystanie z prawa do odliczenia od dochodu wydatków z tytułu dokonanej darowizn na rzecz naszej Fundacji, w ramach limitu 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym (art. 26 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
  • w przypadku osób prawnych, skorzystanie z prawa do odliczenia wydatków z tytułu dokonanej darowizn na rzecz naszej Fundacji, do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu (art. 18 ust 1 pkt 1 oraz 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
 
Nr rachunku bankowego Fundacji to: 59 1140 2004 0000 3702 7667 6908 (mbank)
Tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe