O FUNDACJI

Image
Image
Fundacja „Tour de Fundacja- akcja charytatywna” formalnie została zarejestrowana w styczniu 2017 r. Nasza nazwa nawiązuje do naszej głównej aktywności- rowerowej a jednocześnie działalności fundacyjnej. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na zasadzie non-profit.
 
Fundacja „Tour de Fundacja- akcja charytatywna” jest niewielką organizacją pozarządową o wielkiej mocy! Pomagamy zmieniać teraźniejszość m.in. poprzez organizację wakacyjnej rehabilitacji dla niepełnosprawnych dzieci połączoną z hipoterapią i dogoterapią. Nade wszystko kochamy rowery, promujemy zrównoważoną mobilność oraz organizujemy charytatywne wyprawy rowerowe dla małych i dużych, promujemy aktywny tryb życia. Biorąc udział w wyprawach rowerowych Tour de Fundacja wszyscy są zwycięzcami. Chcemy poprzez aktywność rowerową pokonywać własne słabości, pokazywać, iż „chcieć to móc”, przełamywać swoje osobiste bariery, zachęcać do aktywnego spędzania czasu (także przez osoby niepełnosprawne), promować turystykę rowerową. Naszej wizji przyświeca również idea budowania społeczeństwa odpowiedzialnego, zaangażowanego i świadomego potrzeb innych/ słabszych, dlatego naszą aktywność i wysiłek fizyczny przekuwają na turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych dzieci.
Głównym i podstawowym celem oraz założeniem Fundacji jest promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi. Poprzez organizację wypraw rowerowych (tzw. tourów) kręcimy rowerami setki kilometrów, aby nagłaśniać ideę społecznej odpowiedzialności oraz zebrać fundusze na wakacyjną rehabilitację niepełnosprawnych dzieci.
 
Celem Fundacji są inicjatywy m.in. w następujących obszarach:
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ochrony środowiska,
 • dobroczynności, w tym promocji i organizacji wolontariatu,
 • ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci oraz dorosłych),
 • nauki i techniki,
 • oświaty, edukacji i wychowania,
 • praw człowieka,
 • rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • pomoc społeczna.
 
 

Image
Image
© 2019 Tour De Fundacja. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki