O FUNDACJI

Image
Image

Fundacja „Tour de Fundacja- akcja charytatywna” formalnie została zarejestrowana w styczniu 2017 r. Nasza nazwa nawiązuje do naszej głównej aktywności- rowerowej a jednocześnie działalności fundacyjnej. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą na zasadzie non-profit.

Celem Fundacji są inicjatywy m.in. w następujących obszarach:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

ochrony środowiska,

dobroczynności, w tym promocji i organizacji wolontariatu,

ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci oraz dorosłych),

nauki i techniki,

oświaty, edukacji i wychowania,

praw człowieka,

rozwoju regionalnego i lokalnego, w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

wypoczynku dzieci i młodzieży,

turystyki i krajoznawstwa,

promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,

działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,

działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,

pomoc społeczna.

 

 

Image
Image
© 2019 Tour De Fundacja. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki